Liên hệ

Công ty cổ phần xây dựng
công nghiệp Viet.me

Địa chỉ: Số 32 Đào Duy Anh, Khu Bồ Sơn, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh

Điện thoại: 0943.111.388 - Hotline: 0222.6284.888

Email: sale@vietme.net - Website: http://vietme.net

Thông tin liên hệ